แนวทางการจัดทำรายงาน Environmental and Social Management Plan : ESMP

Environmental and Social Management Plan : ESMP

การจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้ยึดตามหลักของสถาบันทางด้านการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation; IFC) ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารโลก โดยยึดกรอบมาตรฐานตามที่ได้ดำเนินการจากข้อกำหนดของ Performance Standards (PS 1-8) ได้จำแนกออกเป็น 8 หลักมาตรฐาน ซึ่งโครงการฯ แต่ละประเภทจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวฯ และจัดทำรายงานต่อสถาบันทางด้านการเงินฯ ทั้งนี้รูปแบบของการจัดทำรายงานฯ จะมีหลักการจัดทำรายงานตามแนวทางตามข้อปฏิบัติของ Environmental, Health, and Safety Guidelines ซึ่งแต่จะแตกต่างกันตามประเภทและขนาดของโครงการฯ

แนวทางการจัดทำรายงาน Environmental and Social Management Plan : ESMP แสดงรายละเอียดของมาตรฐานการปฏิบัติดังนี้

  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 1 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลกระทบ (PS-1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts)
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 2 สถานภาพแรงงานและการทำงาน (PS-2: Labor and Working Conditions)
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 3 ประสิทธิภาพของแหล่งทรัพยากรและการป้องกันมลพิษ (PS-3: Resource Efficiency and Pollution Prevention)
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 4 ระบบสุขภาพชุมชน ความปลอดภัยและความมั่นคง (PS-4: Community Health, Safety, and Security)
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 5 การครอบครองจัดหาที่ดินและการโยกย้ายถิ่นฐาน (PS-5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement)
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 6 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (PS-6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources)
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 7 กลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง (PS-7: Indigenous Peoples)
  • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 8 มรดกทางวัฒนธรรม (PS-8: Cultural Heritage)
  • หลักปฏิบัติที่ 9: รายงานผลและติดตามตรวจสอบอย่างอิสระ (Principle 9: Independent Monitoring and Reporting)
  • หลักปฏิบัติที่ 10: การรายงานผลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Principle 10: Reporting and Transparency)

OBEC Engineering and Construction Co., Ltd

Bangkok Office Address: 
100/16, Vision Smart City, Nakhon-In Rd, Tambon Talat Kwan, Amphoe Muang, Nonthaburi 11000 Tel 02-157-1402-3

Contract for Work
Cell phone: (+66) 088-165-5656, (+66) 091-861-4122, (+66) 082-486-4990
Website: http://www.obecengineer.com

http://www.obecenvironmental.services

Decommissioning Environmental Management Plan, Environment Due Diligence, Environmental and Social Management Plan, Environmental Monitoring Plan, Environmental Risk Assessment, Environmental Services, Environmental Site Assessments, Equator Principles, การจัดการวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงรื้อถอน, การจัดทำรายงานมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ, การประเมินการตรวจสอบสถานะของกิจการ, การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม, การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม, การวางแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม, ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม, บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รับตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รับตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *